Make your own free website on Tripod.com
 

TAJUK : ASAS NOMBOR

 Oleh:
Pn. Normah Binti Ismail
SMK Tinggi, Bukit Mertajam, Pulau PinangKonsep           :   Nombor Dalam Asas Dua
Matlamat       :   Pelajar boleh menukar nombor dalam asas sepuluh kepada nombor
                           dalam asas dua dan sebaliknya.
Objektif          :   Di akhir pengajaran, pelajar boleh menukar
                           (i) nombor asas sepuluh kepada nombor asas dua
                           (ii)nombor asas dua kepada nombor asas sepuluh.Aktiviti                             Kandungan Aktiviti                                                 Alat Persembahan
Pengajaran                                                                                                     Aktiviti


a) Motivasi       Permainan meneka nombor.                                                Bermain meneka
                          Guru memaparkan transparensi atau carta seperti                 nombor bersama
                          Lampiran 1. Guru meminta pelajar memilih satu                    pelajar.
                          nombor dan kemudian menyoal sama ada nombor
                          tersebut ada dalam petak A hingga E. Guru meneka                    Lampiran 1
                          nombor pilihan pelajar. Permainan ini diulangi lagi.
                          Guru memberitahu pelajar permainan ini berdasarkan
                          nombor asas dua dan pelajar boleh membina
                          permainan ini setelah mempelajari nombor asas dua.

b) Prasyarat     Pelajar sepatutnya sudah menguasai nilai tempat
                         dalam asas dua.

c) Maklumat    Guru menunjukkan cara menukarkan nombor dalam
    dan                asas sepuluh kepada nombor dalam asas dua.
    Contoh           1. Contoh: Tukarkan 710 kepada nombor asas dua             Guru  tuliskan
                              Pelajar diminta menyediakan petak seperti
                              di bawah :                                                                        Guru tunjukkan

22
21
20
4
2
1
     
Cerakinkan 7 kepada hasil tambah nombor dalam
asas dua.   7 = 4 + 2 + 1 (22 + 21 + 20)   Isikan di tempat yang sepadan                                                Guru tuliskan
22
21
20
4
2
1
1
1
1
Oleh itu,   710 = 1112     2. Contoh : Tukarkan2310kepada nombor asas dua                Guru tuliskan
        Sediakan petak seperti di bawah                                          Guru beritahu
                                                                                                   Pelajar tulis
24
23
22
21
20
16
8
4
2
1
         
         Cerakinkan 2310 kepada hasil tambah nombor                       Guru menyoal
         dalam asas dua.                                                                      pelajar
  2310 = 16 + 4 + 2 + 1  
                   Isikan dalam petak                                                               Pelajar sikan                                                                                                     di papan hitam
24
23
22
21
20
16
8
4
2
1
1
0
1
1
1
Oleh  itu, 2310 = 101112
       3. Contoh : Tukarkan 1910kepada nombor asas dua            Guru tuliskan
        Sediakan petak seperti di bawah                                          Guru beritahu
                                                                                                    Pelajar tulis
24
23
22
21
20
16
8
4
2
1
         
        Cerakinkan 1910 kepada hasil tambah nombor                    Guru menyoal
         dalam asas dua.                                                                  pelajar   1910 = 16 + 2 + 1         Isikan dalam petak                                                              Pelajar isikan di
                                                                                                   papan hitam
24
23
22
21
20
16
8
4
2
1
1
0
0
1
1
Oleh  itu, 1910 = 100112
                        4. Contoh : Tukarkan 11012 kepada nombor asas
                            sepuluh.                                                                             Guru tuliskan

                            Sediakan petak                                                                 Guru beritahu
                                                                                                                     Pelajar tulis

8
4
2
1
       

                            Isikan dalam petak                                                             Pelajar isikan
 

8
4
2
1
1
1
0
1

                                                            11012 = 8 + 4 + 1 = 1310

   5. Contoh : Tukarkan 110102 kepada nombor asas
       sepuluh                                                                                  Guru tuliskan
       Sediakan petak                                                                      Guru beritahu
                                                                                                     Pelajar tulis
16
8
4
2
1
         

                         Isikan dalam petak                                                             Pelajar isikan

16
8
4
2
1
1
1
0
1
0

                                                        100102 = 16 + 8 + 2 = 2610

d) Latihan             Berikan latihan dan pelajar buat secara berpasangan               Lampiran 2
    dan                    Bincangkan jawapan.
    maklum balas

e) Menguji           Berikan item-item ujian yang setara dengan soalan-                 Lampiran 3
                             soalan dalam latihan. Semak bersama pelajar.

f) Pengayaan       Pelajar yang tidak kuasai 70% membuat pembetulan
   dan                    di bawah bimbingan guru.
   Pemulihan         Pelajar yang telah menguasai 70% diberi masalah
                             dalam aktiviti pengayaan Lampiran 4                                       Lampiran 4
 Sebarang masalah atau maklumat lanjut, Sila E-Mel: